Pontos címzés kell a Földhivataloknak

A 113/2015. Korm. rendelet 8.§-a szól a 373/2014. (XII.31.) Kormányrendeletet 6/A.§-ba az alábbi szöveget iktatta be:

„8/A. § (1) A beadvány postai úton történő benyújtása esetén a küldeményen fel kell tüntetni az illetékes kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatóság feladatokat ellátó szervezeti egységét vagy a FÖMI-t mint ingatlanügyi hatóságot. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.”

Ebből értelmezésünk szerint az következik, ha a pontos cím megtalálható, akkor a földhivatali iratok kivételt képeznek az egyéb közigazgatási iratok központi begyűjtése alól.

A pontos címeket a HÍREK-ben megtalálni.