Alkalmazott ügyvédeket érintő változás az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben

A Fejér Megyei  Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 208. § (1) bekezdése alapján a 2017. december 31. napján a Kamara nyilvántartásában szereplő azon alkalmazott ügyvédeket, akiknek e jogviszonya 2017. december 31-én nem szűnt meg, a jelen határozatával 2018. január 1. napjával a Kamara tagjaként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felveszi. Az alkalmazott ügyvédek jelen döntéssel hivatalból, mérlegelés nélküli történő nyilvántartásba vétele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 94. § (2) bekezdése alapján határozatnak minősül, amelyre az Ákr. 97. § (3) bekezdése alapján a határozatra vonatkozó, az Ákr. 80-82. §-ában és 86. §-ában foglaltak rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Ez a döntés az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele napján véglegessé válik. A Kamara elnöksége elrendeli e döntésének a Kamara honlapján való haladéktalan közzétételét. A Kamara elnökségének a hatáskörét és illetékességét az Üttv. 171. § (2) bekezdése és 172. § (2) bekezdése alapozza meg.