Ügyvédek keresése

FIGYELEM!
2018. január 1-je után a 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 191. § (1) d) bekezdése
alapján az ügyvédi kamarák keresőjét
a Magyar Ügyvédi Kamara üzemelteti

Ügyeletes ügyvéd

2021. január 17., vasárnap

Ügyeletes ügyvédek
(kirendeles.magyarugyvedikamara.hu)

Huszadik századi eleji újjászervezése óta feltehetően először van magyar hallgatója a Szentszék legfőbb fellebbviteli bírói testülete, a Rota Romana ügyvédiskolájának. Az első és egyetlen magyar, Bodnár Zoltán ráadásul székesfehérvári. „Datum est Albae Regiae in Hungaria de 29 mensis novembris... Tovább...
A munkáltatók és a munkavállalók közötti kommunikációban a mostani időszakban lehetnek „eltolódások”. A kialakult veszélyhelyzetben sokan elveszítették, elveszítik a munkájukat, de többen azt sem tudják, mik a jogaik, vagy hogy milyen szerződést írtak vagy írhatnak alá. Ez csupán a munkajog... Tovább...
A „karantén” után is velünk marad számos jogi megoldás, amit – bár használhattuk volna –a járványhelyzet kényszerített ránk. Neukum Flórián, a megyei ügyvédi kamara elnökhelyettese segít eligazodni. Talán furcsának tűnik a vírus pozitív hatásairól beszélni, azonban az elmúlt másfél hónap... Tovább...

Fejér Megye Közgyűlése Dr. Mikó Péternek, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökének adományozta Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet

Fejér Megye Közgyűlése módosított 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete kimondja:

Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki és aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

A megyei közgyűlés a Fejér Megyei Díszpolgári kitüntető címből minden évben két darabot adományoz.

2019-ben a Fejér Megye Díszpolgára címet Dr. Mikó Péter és Id. Ocskay Gábor vehette át.

Közgyűlés

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Elnöksége a kamara évi rendes, beszámoló közgyűlését összehívja 2019. május 23-án 16:00 órára 8000 Székesfehérvár, Várkörút 34. fsz. 2. sz. alá, míg annak vélhető eredménytelensége esetére a megismételt közgyűlést a Gazdaság Háza (Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhazába, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.alá) 2019. május 31. (péntek) 11:00 órára

A részletes meghívó innen letölthető.

I. helyezés az országos ügyvédjelölti perbeszédversenyen

Igen tisztelt Kartársnők és Kartársak!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 2018. évi országos ügyvédjelölti perbeszédversenyén, a regionális perbeszédverseny megnyerését követően,

Dr. Hajas Eszter,

kamaránk ügyvédjelöltje lett az első helyezett, azaz megnyerte a versenyt,  kamaránk nagy dicsőségére. Dr. Hajas Eszter principálisa dr. Tatár Eszter székesfehérvári ügyvéd kartársnő, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Nyertesünk 2018. november 24-én délelőtt veszi át a Kúrián a győzelméről szóló oklevelet.

Feladatunk: javunkra fordítani a változásokat - Kamarai közgyűlés Székesfehérváron

Az ügyvédi kamara köztestület önállósága, függetlensége továbbra is változatlan, a hivatásrend gyakorlói, az ügyvédek tevékenysége – az eddigiekben is kizárólagosan gyakorolható jogosultságokon túlmenően – lényegesen bővült - ezt tartják Fejér megyében az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) egyik legfőbb érdemének, mint ahogy annak hangot adtak a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara közgyűlésén, Székehérváron, május 11-én.

Alkalmazott ügyvédeket érintő változás az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben

A Fejér Megyei  Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 208. § (1) bekezdése alapján a 2017. december 31. napján a Kamara nyilvántartásában szereplő azon alkalmazott ügyvédeket, akiknek e jogviszonya 2017. december 31-én nem szűnt meg, a jelen határozatával 2018. január 1. napjával a Kamara tagjaként az ügyvédi kamarai nyilvántartásba felveszi.

Kamarai tagdíjakról szóló szabályzat

Közzétesszük a kamarai tagdíjról szóló 13/2017.(XI.20) MÜK szabályzatot azzal, hogy a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Alapszabálya tobábbra is a havi díjfizetést tette kötelezővé.

A Szabályzat alapján fizetett összegek kapcsán számla kiállítására nem kerül sor, mert a szabályzat maga számlát helyettesítő bizonylatként kezelendő.

13/2017.(XI.20) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjakról

Pro Collegio Advocatorum cím dr. Szabó Kálmánnak

Dr. Szabó Kálmán

1954. február 27-én Székesfehérvárott született. A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán végzett 1980-ban. Ügyvédjelölti gyakorlatot - a dr. Zlinszky János vezette- Dunaújvárosi 2. sz. ÜMK-ban szerzett. 1982-től a Székesfehérvárott 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagja volt, önálló irodát 1991- ben alapított. 1992-től Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökségi tagja és egyben titkára jelenleg is. A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének a tagja. 1995-tól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság bírája. Számos belföldi ügyben járt el tanács tagjaként, elnökeként, illetve egyesbíróként. Második évtizede a jogi szakvizsgák cenzora a polgári jog és a gazdasági jog területén. 2002-től a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának tagjává választották, 2006-tól az egyik fegyelmi fellebbviteli tanács vezetője lett. 2010-ben választották a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottjának, amely tisztséget jelenleg is betölti. Több, polgári jogi tárgyú cikke jelent meg az Ügyvédek Lapjában. Részt vesz az ügyvédjelöltek oktatásában. 2015-ben, mint kiemelkedő szakmai munkát végző ügyvédnek a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Ügyvédi Munkáért - kitüntető jelvényt adományozta. A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége a 2017. évi ügyvédnapon az ügyvédségért - Pro Collegio Advocatorum - kitüntető címet adományozta, elismerve azt, hogy dr. Szabó Kálmán példamutató ügyvédi közéleti tevékenységével juttatta kifejezésre az ügyvédség melletti elkötelezettségét.

Elérhetővé vált a kamarai jogtanácsosok felvételi kérelmi űrlapja

Elérhetővé vált a  kamarai jogtanácsosok felvételi kérelmi űrlapja a Budapesti Ügyvédi Kamara gondozásában, amely az ország egészét tekintve használatos:

ugyvedikamara.hu

Technikai támogatás az alábbi elérhetőségen kapható:

  • segitseg@ugyvedikamara.hu (alapvetően ezt preferálják, mert a várható forgalom nagyobb lesz, mint amit kezelni tudnak telefonon, ráadásul jobb írásban kérdezni és választ kapni)
  • +3614750505 (ezt leginkább csak sürgős esetekben használják)

Néhány funkció nem teljesen úgy valósult meg, ahogy a programozók  tervezték. Sajnos azok a szervezetek, amelyek hatékony közreműködésére számítottak (OBH, MÁK, NISZ), nem tudták az általuk gondozott adatokat és funkciókat időben biztosítani, így néhány funkciót át kellett hidalni olyan jellegű megoldással, mint a büntetőjogi felelősségi nyilatkozat. Ezek közül gyakorlati jelentőséggel egyedül az OBH és a MÁK által nyilvántartott szervezetek lekérdezhetetlensége, így aki civil szervezet vagy államháztartási szerv részéről fog benyújtani kérelmet, az "egyéb szervezet" funkciót kell egyelőre használnia. (Az OBH-s adatkapcsolat várhatóan még a jövő héten ki fog épülni.)

Jelen tájékoztató kiadására a Budapesti Ügyvédi Kamara tájékoztatása alapján került sor.

Jogtanácsosok és jogi előadók nyilvántartása

A területi kamarák 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszik fel a kamarai jogtanácsosokat és veszik nyilvántartásba a jogi előadókat. Az a jogtanácsos, aki a kérelmét 2017. október 31-ig előterjeszti, 2018. január 1-jét követően akkor is eljárhat még a korábbi jogtanácsosi jogállásának megfelelően, ha a területi kamara bármely okból nem dönt eddig a felvételéről vagy nem tudja eddig letenni az esküt. Aki tehát 2017. október 1-jét követően terjeszti elő a kérelmét, előfordulhat, hogy 2018 januárjától nem fog tudni ügyvédi tevékenységet gyakorolni.

Kamarai tájékoztató jogtancsos kollégák részére

Október 1. és 31. között elektronikus eljárásban veszik fel a területi kamarák a jogtanácsosokat. Legközelebb csak januári jelentkezések lehetségesek, amiket leghamarabb a februári elnökségi ülésen bírálnak el. Ez gyakorlatilag február végi tevékenységkezdést tesz lehetővé. 

Már most érdemes előkészíteni néhány dolgot az október 1-jén megnyíló regisztrációhoz: 

Pages