Jogtárak

Igen tisztelt Kartársnők és Kartársak !

Felmerült annak gondolata, hogy a jogtárakkal való ellátás érdekében térjünk át kamarai beszerzésre. A tagjainkhoz eljuttatott egyéni árajánlatok az eddigi mértékhez képest olyan magasak, amelyek mindenképpen igénylik ezt a megközelítést.  A Budapesti Ügyvédi Kamara néhány éve felemelte a havi kamarai tagdíjat 10 e Ft-ra. Ez a mérték már megnyitná a lehetőséget a szolgáltatások magasabb szintre emelése előtt. Kérdés, hogy a 3.000.- Ft-os kamarai tagdíj emelés hátránya és a jogtárakkal való ellátás előnye ennek ellentételeként érdekli-e a tagságot. Mielőtt lépnénk szeretnénk, ha a tagság is nyilatkozna erről a kérdésről, hogy elnökségünk megalapozottan dönthessen. A kérdés jelenlegi felvetését az indokolja, hogy sok előfizetés jár le a közeli jövőben. Kamarai megrendelés esetén az éves díj várhatóan bruttó 30 e Ft körül mozogna. Tárgyalásaink és alkupozícióink csak akkor hozhatnak eredményt, ha a tagság is felsorakozik a kamara mögött. Kérjük a tagságot, hogy formáljon véleményt a fenti kérdésekben egy e-mail erejéig. Tárgyalunk mindegyik, bennünket megkeresett szolgáltatóval.A kérdés akként szól -amelyre 8 napon belül várunk választ-, hogy támogatják-e a kamarai tagdíj 3.000.- Ft-os emelését, ha cserébe jogtár előfizetéshez jutnak. Kérjük, hogy jogtár megjelöléssel küldjék meg válaszukat, illetve jelöljék meg azt, hogy jelenleg mely szolgáltatónál bírnak előfizetéssel.