Miből áll a beszámoló

Olyan irodáknak is kell benyújtani beszámolót, akik nem vezetnek kettős könyvvitelt? (EVÁ-sok stb.)

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól rendelkezik a könyvvezetés és a beszámoló készítés kötelezettségéről, szabályairól. Mindazon irodák, akiknek ezen törvény illetve rendelet alapján beszámoló készítési kötelezettségük van, kötelesek ennek eleget tenni és beszámolójukat, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatukat, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 68. § (8)-(11) és a 116. § (9) és a Fejér Megyei Ügvvédi Kamara 1/2015 (03.28.) szabályzata szerint A könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget – és így a letétbe helyezési kötelezettséget sem -, nem befolyásolja a választott vagy kötelezően előírt adózási forma (társasági adó, egyszerűsített vállalkozói adó stb.).

 

Miből áll a beszámoló?

A beszámoló formáját és tartalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak számától és mindezek határértékétől függ. A beszámoló lehet éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, mikrogazdálkodói beszámoló, valamint egyszerűsített beszámoló.

A beszámolóhoz szükség esetén csatolni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint – kötelező könyvvizsgálat esetén – a független könyvvizsgálói jelentést is (PDF formátumban).