Országos Ügyvédi Levéltár

A Magyar Ügyvédi Kamara az Üt. 12. § (2) bekezdés f) pontja, 27/A. § (2) bekezdése, valamint 112. § (1) bekezdés k) pontjában írt rendelkezések alapján, figyelemmel a 4/2005.(VI.25.) Szabályzatára, az Országos Levéltár működtetésére szerződést kötött a Rhenus Office Systems Hungary Kft-vel (Szolgáltató).

A szerződés hatályosságának kezdő időpontja: 2014. november 01.

A Szolgáltató teljes körű szolgáltatást nyújt.

A fent hivatkozott törvényi rendelkezések, és a Szabályzatban foglaltak alapján az Országos Levéltárban kötelezően elhelyezendő iratok (elektronikus cégiratok papír alapú dokumentumai) csomagolása, szállítása, őrzése, kezelése költségeit a Magyar Ügyvédi Kamara viseli.

A felmerülő igény esetén a Szolgáltatóval kell a kapcsolatot felvenni.

A Szolgáltató kapcsolattartója: Pankotai Tamás, vonalas telefonszáma: 24/887190, mobilszáma: 20/3622008, e-mail címe: tamas.pankotai@hu.rhenus.com

Az átadásra kerülő cégiratokat minimálisan cégjegyzékszám és cégnév feltüntetésével, cégenként külön irattartóban (dossziéban), lista szerint kell átadni.

A Szolgáltató egyéb irattári szolgáltatásra is vállalkozik, erre azonban az igénybevevőnek külön szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

A MÜK 4/2005.(VI.25.) Szabályzata (1) bekezdése alapján abban az esetben, ha az "egyéni" ügyvéd, vagy az egyszemélyes ügyvédi iroda illetőleg az ügyvédi iroda ügyvédi tevékenysége bármely okból megszűnik, vagy az "egyéni" ügyvéd vagy az egyszemélyes ügyvédi iroda tagja tevékenységét szünetelteti, az elektronikus cégiratok papír alapú anyagát a MÜK levéltárában kellelhelyezni. Ennek költségeit a Magyar Ügyvédi Kamara állja.

Minden egyéb esetben, minden egyéb irat tekintetében az ügyvédi (ügyvédi iroda) által a levéltár-szolgáltatóval közvetlenül megkötött szerződés és az abban foglalt díjazás az irányadó. Nincs tehát akadálya annak, hogy aktív ügyvéd az elektronikus cégiratok papíranyagát a levéltárban elhelyezze, ennek költsége azonban az elhelyező aktív ügyvédet, ügyvédi irodát terheli.