Fejér Megye Közgyűlése Dr. Mikó Péternek, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara elnökének adományozta Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet

Fejér Megye Közgyűlése módosított 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete kimondja:

Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki és aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a megye jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

A megyei közgyűlés a Fejér Megyei Díszpolgári kitüntető címből minden évben két darabot adományoz.

2019-ben a Fejér Megye Díszpolgára címet Dr. Mikó Péter és Id. Ocskay Gábor vehette át.

 

Dr. Mikó Péter 2019-ben töltötte be 73. életévét. Jogász család sarjaként az ELTE Állami és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomájának megvédését követően 1969-től 1971-ig a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje volt, majd 1972. március 1. napjától folytat ügyvédi tevékenységet. Felesége is ügyvéd, Ádám fia közjegyző.

1984-ben a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja lett, majd a kamara tagsága 1987. februárjában a kamara elnökének választotta meg.

Ezt követő választások során a Fejér megyei ügyvédek a kamarai választások során bizalmukkal rendre megtisztelték, így immár 32 éve tölti be a kamara elnöki tisztét, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagságát.

Az ügyvédi tevékenységet végzők létszáma két lépcsőben bővült 1990-ben és 2018-ban, elnöksége alatt került sor a korábbi jogtanácsosok integrációjára.

1994-től 2006-ig a Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei Szervezetének elnöke volt, melynek jelenleg is vezetőségi tagja.

Az ügyvédi hivatás mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságon választottbíróként is tevékenykedik.

1998-2002 között a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöki tisztét töltötte be. A Közgyűlés alelnökeként területfejlesztéssel és a megye önkormányzataival foglalkozott.  2002. és 2006. között a Fejér Megyei Közgyűlés Jogi Bizottságának tagja volt.

Az önkormányzati választások kapcsán 2014-től 2019-ig a Fejér megyei Területi Választási Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.

Ügyvédként és ügyvédi vezetőként a legfontosabb elve a tisztesség, a becsület és az emberség, amelyeket megvalósítani igyekezett az ügyvédség képviselete során, bizonyára ezt honorálta az ügyvédi kar, amikor kilenc alkalommal választotta elnökké.

 

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez!

 

Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
Elnöksége